martes, 5 de julio de 2016

Arañas de Galicia, familias A-F


O fin principal deste blog é divulgativo ademais de aportar algúns datos para un maior coñecemento das arañas presentes en Galicia, NW da Península Ibérica. A identificación das especies están baseadas en fotografías identificadas por expertos de Biodiversidadvirtual e tamén de comparativas con fotografias de páxinas europeas, e guías de arácnidos de Europa, isto supón que nalgún caso as identificacións puderan non ser válidas e precisarían de estudos de xenitalia en laboratorios especializados. Por orden alfabético aparecen as familias e especies, lugar de encontro (paraxe, Concello e Provincia) e a data na que se tomaron as fotografías, incluiranse progresivamente novas especies a medida que se identifiquen. Compartir este blog pon en valor tódalas horas, días , meses e anos que levo disfrutando da natureza da que formamos parte. Irei metendo datos e fotografías ós poucos a medida que teña tempo, este blog é para compartir polo que se agradecen suxerencias e comentarios, grazas pola visita.


FAMILIAS :

AGELENIDAE
ANYPHAENIDAE
ARANEIDAE
CLUBIONIDAE
DICTYNIDAE
DYSDERIDAE
ERESIDAE
AUTICHURIDAE
FILISTATIDAE
GNAPHOSIDAE
LIOCRANIDAE
LINYPHIIDAE
LYCOSIDAE
MIMETIDAE
MITURGIDAE
NEMESIIDAE
OECOBIIDAE
OXYOPIDAE
PHYLODROMIDAE
PHOLCIDAE
PHRUROLITHIDAE
PISAURIDAE
SALTICIDAE
SCYTODIDAE
SEGESTRIDAE
SPARASSIDAE
TETRAGNATHIDAE
THERIDIIDAE
THOMISIDAE
ULOBORIDAE
ZOROPSIDAE


ESPECIES :

AGELENIDAE

Agelena labyrinthica 20-6-15 Rio Maior, Quiroga LU
8-8-15  Rio Maior, Quiroga LU
26-9-15 Rio maior, Quiroga LU

Eratigena inermis

11-7-15 O Carballo, Sanxenxo PO

Eratigena picta

5-10-12 O Carballo Sanxenxo PO
13-11-15 O Carballo Sanxenxo PO

Tegenaria atrica22-6-12 O Carballo, Sanxenxo PO


30-9-15 O Carballo, Sanxenxo PO

Tegenaria ferruginea

8-8-15 Rio Maior, Quiroga LU

Textrix caudata27-6-15 Major, Sanxenxo PO

Textrix denticulata 1-6-13 San Andrés de Illobre, Vedra CO
1-7-15 O Carballo Sanxenxo PO

Textrix pinicola

ANYPHAENIDAE

Anyphaena accentuata1-1-13 O Carballo, Sanxenxo PO
24-8-15 Fabaiños, Sanxenxo PO
13-11-15 O Carballo, Sanxenxo PO

Anyphaena numida

7-8-16 O Carballo, Sanxenxo PO

Aniphaena sabina

1-10-16 Riomaior, Quiroga LU


ARANEIDAE

Agalenatea redii
31-5-12 A Lanzada, Sanxenxo PO
17-3-13 Rial, Sanxenxo PO
24-7-15 Os Padroneses, O Grove PO
22-8-15 Fabaiños, Sanxenxo PO

Araniella cucurbitina16-6-12 O Carballo, Sanxenxo PO
 1-7-13 O Carballo, Sanxenxo PO
 29-6-15 O Carballo, Sanxenxo PO

Araneus angulatus19-6-11 O Carballo, Sanxenxo PO

Araneus diadematus28-7-01 O Carballo, Sanxenxo PO
7-7-12 O Carballo, Sanxenxo PO

Araneus pallidus

24-7-15 Rons, O Grove PO

Araneus quadratus10-8-13 A Ermida, Beariz OU
27-9-15 A Ermida, Beariz OU

Araneus Sturmi

1-6-13 San Andrés de Illobre, Vedra CO

Araneus triguttatus9-8-15 Rio Maior, Quiroga LU

Argiope bruennichi28-7-11 Fabaiños, Sanxenxo PO
7-7-12 Fabaiños , Sanxenxo PO
6-8-15 Ardia, O Grove PO
7-8-15 Rio Maior, Quiroga LU
4-7-16 O Carballo, Sanxenxo PO

Cercidia prominens
1-4-17 Rouxique, Sanxenxo PO

Cyclosa algerica


31-7-16 O Carballo, Sanxenxo PO

Cyrtarachne ixoides
19-7-12 O Carballo, Sanxenxo PO
11-8-13 O Carballo, Sanxenxo PO
10-7-15 Nantes, Sanxenxo PO
4-7-16 Recón , Sanxenxo PO

Gibbaraena bituberculata1-9-12 A Lanzada, Sanxenxo PO
10-5-14 Rio Maior, Quiroga LU
29-8-15 Ardia, O Grove PO

Gibbaraena gibbosa
25-12-16, 22-7-17 San Andrés de Illobre, Vedra CO

Hypsosinga pygmaea11-5-13 O Carballo, Sanxenxo PO
11-7-15 O Recón , Sanxenxo PO

Larinioides sclopetarius11-7-15 Recón, Sanxenxo PO
19-7-15 Arnosa, Sanxenxo PO
25-9-15 Rio Maior, Quiroga LU

Larinioides sp.
31-5-12 A Lanzada, O Grove
Mangora acalypha12-5-12 O Carballo, Sanxenxo PO
11-7-15 A Lanzada, Sanxenxo PO
8-8-15 Rio Maior, Quiroga LU

Neoscona sp.10-8-13 A Ermida, Beariz, OU

Nuctenea umbratica22-2-13 O Carballo, Sanxenxo PO
23-6-13 Vilar de Silva, Rubiá OU

Zilla diodia
 22-2-13 O Carballo, Sanxenxo PO
22-8-15 Fabaiños, Sanxenxo PO
23-7-16 Rio Maior, Quiroga LU

Zigiella x-notata25-5-13 O Carballo, Sanxenxo PO
5-7-15 O Carballo, Sanxenxo PO

CLUBIONIDAE

Clubiona comta3-7-16 Fabaiños, Sanxenxo PO

Clubiona stagnatilis8-8-15 Rio Maior, Quiroga LU

Clubiona terrestris

7-6-16 Nantes, Sanxenxo PO

CORINNIDAE

Phrurolithus festivus31-5-12 O Carballo, Sanxenxo PO
2-9-15 O Carballo, Sanxenxo PO


DICTYNIDAE

Brigittea latens19-5-15 Ardia, O Grove PO

Nigma puella24-7-15 Os Padroneses, O Grove PO
7-6-16 Nantres, Sanxenxo PO
18-6-16 Seoane do Courel, Folgoso do Courel LU


Nigma walckenaeri


11-7-15 Recón, Sanxenxo PO
19-7-15 Rouxique, Sanxenxo PO


DYSDERIDAE

Harpactea hombergi

5-9-15 O Carballo, Sanxenxo PO

Dysdera sp.
ERESIDAE
Eresus cf. Kollari25-7-11 Siradella, O Grove PO

MITURGIDAE (corregido)

Cheiracanthium pennatum
6-8-15 Ardia , O Grove PO

Cheiracanthium punctorium18-7-12 O carballo, Sanxenxo PO
22-8-15 Fabaiños, Sanxenxo PO
27-9-15 Rio Maior, Quiroga LU

Cheiracanthium virescens19-5-16 Ardia, O Grove PO

FILISTATIDAE

Filistata insidiatrix7-8-15 Rio Maior, Quiroga LU
27-9-15 Rio Maior, Quiroga LU


No hay comentarios:

Publicar un comentario